REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO

Specjalności dyplomowe:

- Reżyseria filmowa
- Sztuka operatorska
- Montaż filmowy


PROGRAM NAUCZANIA - PIERWSZY ROK

-        Reżyseria filmowa w praktyce
-        Operatorstwo filmowe w praktyce
-        Montaż  filmowy
-        Podstawy produkcji filmowej
-        Język filmu
-        Scenariopisarstwo i dramaturgia filmowa
-        Prawo autorskie
-        Historia kina
-        Dźwięk w filmie

PROGRAM NAUCZANIA - DRUGI ROK

Specjalność dyplomowa REŻYSERIA FILMOWA
-        Reżyseria filmowa w praktyce 
-        Warsztaty: scenariopisarski, praca z aktorem, nowoczesne narzędzia filmowe, postprodukcja
-        Ćwiczenia: film dokumentalny, etiuda fabularna
-        Inne formy filmowe: teledysk, reklama, news
-        Analiza filmu

Specjalność dyplomowa SZTUKA OPERATORSKA
-        Operatorstwo filmowe w praktyce
-        Cyfrowa obróbka obrazu – korekcja koloru - postprodukcja
-        Ćwiczenia: film dokumentalny, etiuda fabularna
-        Inne formy filmowe: teledysk, reklama, news
-        Analiza filmu

Specjalność dyplomowa MONTAŻ FILMOWY
-        Warsztat montażu filmowego
-        Dramaturgie języka filmowego
-        Ćwiczenia montażowe: film dokumentalny, etiuda fabularna
-        Inne formy filmowe: teledysk, reklama, news
-        Analiza filmu

 

TOK NAUKI I REKRUTACJA

Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i odbywa się w systemie zaocznym (soboty i niedziele). W każdym roku szkolnym słuchacze uczestniczą w 16 dwudniowych zjazdach. Podczas dwuletniego toku nauki zrealizowane zostanie ok. 550 godzin dydaktycznych zajęć.

Po pierwszym roku nauki organizowany jest pokaz prac filmowych zrealizowanych w trakcie nauki. Prace przestawione w pokazie stanowią podstawę do uzyskania zaliczenia roku. Podczas drugiego roku nauki słuchacze przygotowują i realizują swoje prace dyplomowe. Pracę dyplomową stanowią: reżyseria, realizacja zdjęć, montaż filmu dyplomowego lub dokumentacja dot. produkcji filmowej, w zależności od wybranej specjalności dyplomowej. Prace dyplomowe realizowane są pod opieką wykładowców szkoły. 

Absolwenci otrzymają dyplom potwierdzający ukończenie dwuletniego toku kształcenia w specjalności Fotografia i Film oraz wybranej specjalności dyplomowej.

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o konkurs zgłoszeń. Kandydaci powinni przedstawić m.in. świadectwo ukończenia szkoły średniej (świadectwo maturalne nie jest wymagane). Nie przyjmujemy świadectw potwierdzonych notarialnie. Uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy wydane przez uczelnie. 

Szczegóły rekrutacji.

Feedback