6 i 7 listopada br. W kinie Elektronik odbyły się egzaminy roczne studentów Warszawskiej Szkoły
Filmowej. Komisja egzaminacyjna pod przewodnictwem kanclerza Macieja Ślesickiego obejrzała etiudy studentów kończących I i II rok studiów. Wiele z pokazanych filmów reprezentowało wysoki poziom i w związku z tym zostaną wysłane na
kilka festiwali, w tym na najbliższy Berlinale 2018. Pozostaje tylko życzyć powodzenia.

Feedback