Ważna informacja

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i związaną z tym likwidację zawodu animator kultury, w którym dotychczas kształciło Filmowe Studium Policealne przy Warszawskiej Szkole Filmowej realizując specjalność związaną ze sztuką aktorską, Linda & Ślesicki Production Sp. z o.o. podjęła starania o zarejestrowanie nowej szkoły i wprowadzenie do oferty zawodu aktor scen muzycznych ze specjalnością wokalno-aktorską.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki od września 2018 roku prosimy o kontakt z Sekretariatem Szkoły, który udziela w tym zakresie wszystkich szczegółowych informacji.

Rekrutacja Trwa! 

Feedback