OPŁATY ZA NAUKĘ

Opłata wpisowa wynosi 450 PLN (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt)

Wpisowe jest opłatą wnoszoną jednorazowo i nie podlega zwrotowi.

 

Czesne za dwa lata (4 semestry) nauki wynosi 9 000 PLN (słownie złotych: dziewięć tysięcy). 

Czesne płatne jest jednorazowo w wysokości 4 500 PLN (słownie złotych: cztery tysiące pięćset) za każdy rok nauki lub w 20 ratach po 450 PLN (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt) każda.

Harmonogram płatności:

1)    dla wpłat wnoszonych jednorazowo za rok nauki (dwa semestry) - w terminie 7 dni od podpisania umowy o kształcenie;

2)    dla opłat wnoszonych w systemie ratalnym:

a)    raty 1-11: płatne w miesiącach od października do lipca włącznie podczas 1-go roku nauki, do 5-dnia każdego miesiąca,

b)    raty 12-20: płatne w miesiącach od października do czerwca włącznie podczas 2-go roku nauki, do 5-dnia każdego miesiąca.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Uprzejmie informujemy, że w trosce o Państwa wygodę w roku akademickim 2015/2016 wprowadziliśmy indywidualne rachunki bankowe, na które należy wpłacać zobowiązania wobec zawartych umów o kształcenie. Indywidualny numer konta do wpłat znajduje się w załączniku nr 1 do umowy o kształcenie, dostępnym do podpisu od 1 października w Dziekanacie. 

Feedback