FILMOWE STUDIUM POLICEALNE przy WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ

Praktyczna szkoła zawodów filmowych dostępna dla każdego. 

 
Filmowe Studium Policealne działa przy Warszawskiej Szkole Filmowej, która powstała w 2004 roku, a 7 lat później stała się jedną z trzech wyższych uczelni filmowych w Polsce. W chwili obecnej stanowi największy w kraju i jedyny tego typu kompleks szkół filmowych, w ramach których prowadzone są studia licencjackie i podyplomowe, studium policealne, roczne kursy, dwa licea ogólnokształcące i gimnazjum z dodatkowym bogatym programem edukacji multimedialnej, oraz studio aktorsko – muzyczne dla dzieci „Mała Filmówka”. W ramach kampusu działa również zrewitalizowane przez założycieli kino Elektronik oraz Mazowieckie Centrum Kultury Medialnej.
Autorski, unikalny, stale rozwijany program edukacyjny placówki powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie wyjątkowych Wykładowców – czynnych zawodowo praktyków, profesjonalistów branży multimedialnej. Prowadzone przez nich zajęcia łączą w sobie klasyczne, sprawdzone techniki nauczania z zupełnie nowym podejściem do szeroko pojętej kultury i sztuki.
Kompleks szkół filmowych dysponuje profesjonalnym zapleczem dydaktycznym i sprzętowym, który jest stale unowocześniany o innowacyjne technologie.

Nauka w Studium trwa dwa lata (cztery semestry) i prowadzona jest w systemie zaocznym (weekendowym). Zajęcia mogą odbywać się również w piątki, w godzinach popołudniowych (tj. po godzinie 17.00).REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO

Specjalności dyplomowe:

Reżyseria Filmowa

Sztuka Operatorska

Montaż Filmowy

Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający ukończenie dwuletniego toku kształcenia w specjalności Fotografia i Film oraz wybranej specjalności dyplomowej.

Poznaj program zajęć filmowych (kliknij!)
Zarejestruj się online (kliknij!)

 


 

AKTORSTWO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i związaną z tym likwidację zawodu animator kultury, w którym dotychczas kształciło Filmowe Studium Policealne przy Warszawskiej Szkole Filmowej realizując specjalność związaną ze sztuką aktorską, Linda & Ślesicki Production Sp. z o.o. podjęła starania o zarejestrowanie nowej szkoły i wprowadzenie do oferty zawodu aktor scen muzycznych ze specjalnością wokalno-aktorską.

 

Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki od września 2018 roku prosimy o kontakt z Sekretariatem Szkoły, który udziela w tym zakresie wszystkich szczegółowych informacji.

 

 

Poznaj program zajęć aktorskich (kliknij!)
Zarejestruj się online 
(kliknij!)
 

 

Spełnij marzenia i zdobądź zawód w branży filmowej! (kliknij!)

Dziekanat Filmowego Studium Policealnego
przy Warszawskiej Szkole Filmowej

ul. Gen. Zajączka 7 (metro Dw. Gdański)
01 - 518 Warszawa
tel.: +48 22 839 00 50
info@szkolafilmowa.pl

Feedback