FILMOWE STUDIUM POLICEALNE przy WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ

Praktyczna szkoła zawodów filmowych dostępna dla każdego. 

 Kandydaci mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia:


STUDIUM TECHNIK FILMOWYCH
STUDIUM TECHNIK AKTORSKICH

Nauka w Studium trwa dwa lata (cztery semestry) i prowadzona jest w systemie zaocznym (weekendowym).

Słuchacze STUDIUM TECHNIK FILMOWYCH mogą wybrać jedną z czerech specjalności dyplomowych:

REŻYSERIĘ FILMOWĄ

SZTUKĘ OPERATORSKĄ

MONTAŻ FILMOWY

PRODUKCJĘ FILMOWĄ

Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający ukończenie dwuletniego toku kształcenia w specjalizacji FILM oraz wybranej specjalności dyplomowej.

Słuchacze STUDIUM TECHNIK AKTORSKICH poznają techniki wykorzystywane w zawodzie aktora:

technikę Alexandra

technikę improwizacji

technikę Meissnera

techniki rosyjskich mistrzów teatru

technika mowy i emisji głosu

techniki ruchu

techniki wokalne

Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający ukończenie dwuletniego toku kształcenia w zawodzie aktora.

 

REKRUTACJA

Feedback