TECZKI KANDYDATÓW

Filmowe Studium Policealne zaprasza do: 

 

STUDIUM TECHNIK FILMOWYCH 

STUDIUM TECHNIK AKTORSKICH 

 

Przesłana do szkoły teczka powinna zawierać następujące dokumenty:


- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub, w przypadku uczniów ostatniej klasy szkoły średniej, zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że kandydat jest uczniem ostatniej klasy i podające zakładaną datę otrzymania świadectwa ukończenia szkoły średniej (świadectwo maturalne nie jest wymagane), nie przyjmujemy świadectw potwierdzonych notarialnie - uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy,

- xero dowodu osobistego kandydata,

- 2 zdjęcia legitymacyjne,

- ankietę rekrutacyjną (pobierz ankietę doc pobierz ankietę PDF).

 

 REJESTRACJA ONLINE

PRACE ARTYSTYCZNE

Kandydaci do Studium Technik Filmowych zamieszczają w swojej teczce prace artystyczne związane ze specjalizacją nauki, razem z podpisanym  oświadczeniem o pracach artystycznych składanych w procesie rekrutacji (pobierz).

Kandydat przedstawia nie więcej niż dwie prace artystyczne.

Załączenie prac artystycznych jest nieobowiązkowe dla kandydatów, którzy deklarują specjalność dyplomową PRODUKCJA FILMOWA.

Przyjmujemy następujące prace artystyczne:

- wybór fotografii (max. 20 odbitek, format dowolny),

- fotoscenariusz (opowiadanie o wydarzeniu realnym lub fikcyjnym w postaci uporządkowanego i ponumerowanego zestawu maksimum 20 fotografii autorstwa kandydata),

- krótki film lub teledysk (w całości autorstwa kandydata lub taki, gdzie kandydat pełnił określoną funkcję – był autorem scenariusza, reżyserem, autorem zdjęć albo autorem montażu – proszę określić funkcję kandydata w pracach nad filmem/teledyskiem)

- prace literackie autorstwa kandydata (opowiadanie, krótki scenariusz).

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

Studium Technik Aktorskich

rekrutacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej:

 

9 września 2017, godz. 10:00

 

Kandydaci powinni przygotować:

- monolog

- fragment piosenki


Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są przez komisję złożoną z wykładowców Studium. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zapoznanie się z dotychczasowymi doświadczeniami kandydata oraz jego oczekiwaniami związanymi z nauką w Studium Technik Aktorskich. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 2017/2018

REKRUTACJA: 

Termin składania teczek:

STUDIUM TECHNIK FILMOWYCH - do 14 lipca 2017 r.

STUDIUM TECHNIK AKTORSKICH - do 8 września 2017 r. (Rozmowy kwalifikacyjne 9 września 2017, godz. 10:00)

 

 

Rok szkolny 2017/2018 - informacje organizacyjne
Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się podczas 1-go zjazdu (ostatni weekend września albo pierwszy weekend października, zgodnie z aktualnym harmonogramem zjazdów).

OPŁATY ZA NAUKĘ

Feedback