Profil

Doktorat poświęcony kinu polskiemu przełomu lat 60. i 70., napisany pod kierunkiem prof.Tadeusza Lubelskiego, obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publikowała m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Studiach Filmoznawczych” oraz „Kino”. Interesuje się młodym kinem polskim i współczesnym dokumentem. Współpracuje m.in. z warszawskim Teatrem Komedia i Teatrem Żydowskim.

Feedback