Joanna Turkowska

Trener aktorski, aktorka, autorka programu wielopłaszczyznowego treningu aktorskiego w języku polskim i angielskim. 

Feedback